Tabela odporności

Przedstawione poniżej dane są rezultatem badań prowadzonych w normalnej temperaturze otoczenia (20 oC) w kontakcie z odczynnikami (substancjami chemicznymi) o stężeniu normalnym lub wysokim.Należy podkreślić fakt, że dane mają charakter wytycznych, ponieważ na odporność znaczący wpływ ma stężenie odczynnika, temperatura otoczenia i odczynnika, czas kontaktu oraz poziom naprężeń wewnętrznych w detalach z tworzywa.

W poniższym zestawieniu zastosowano następujące oznaczenia:

  • + odporny, małe zmiany wagi lub bez zmian, mały wpływ na właściwości mechaniczne tworzywa.
  • * częściowo odporny, z upływem czasu następuje wyraźne pogorszenie własności mechanicznych oraz zmiana wagi, w wielu przypadkach można pozwolić na krótkotrwały kontakt.
  • - nieodporny, po upływie krótkiego materiał jest poważnie osłabiony (znaczny spadek własności mechanicznych i zmiana wagi), nie zaleca się stosowania materiału w tych warunkach.
  • ? rozpuszczalny.
Związek chemiczny
Materiał
PCV
PUR
Santoprene
Silikon
Teflon
Nitryl
Chloropren
(neopren)
Hypalon
Polietylen
Aceton
-
o
+
+
+
-
*
*
+
Acetonitryl  
-
   
+
       
Acetylen
+
+
   
+
+
     
Akrytonitryl  
-
   
+
       
Aldechyd octowy
-
-
+
*
+
 
*
*
*
Alkohol allilowy
*
     
+
       
Alkohol benzylowy
+
*
*
+
+
-
*
*
*
Alkohol butylowy
+
*
+
*
+
*
+
+
+
Alkohol etylofenylowy
*
*
   
+
       
Alkohol etylowy
+
+
+
*
+
*
+
+
+
Alkohol furfurylowy
-
-
   
+
       
Alkohol izobutylowy
+
*
*
+
+
*
+
+
+
Alkohol izopropylowy
+
*
+
+
+
*
*
+
+
Alkohol laurylowy        
+
       
Alkohol propylowy
*
*
+
+
+
+
*
*
+
Amoniak (roztwór wodny)
+
-
+
+
+
*
*
*
+
Anilina
-
-
+
*
+
-
-
*
*
Azot
+
 
+
 
+
+
-
*
+
Azotan amonowy (nawóz szt.)
+
+
+
*
+
+
+
+
 
Azotan potasu
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Azotan rtęci
+
 
+
+
+
     
+
Azotan srebra
+
+
+
+
+
*
+
+
+
Azotyn sodu
+
+
+
*
+
 
+
+
+
Benzen
-
*
-
-
+
-
-
-
-
Benzyna
+
+
-
-
+
*
 
-
 
Benzyna normalna
+
+
-
-
+
*
 
-
 
Benzyna super
-
+
-
-
+
*
 
-
 
Bezwodnik kwasu azotowego
*
-
   
+
       
Bezwodnik kwasu chromowego
+
-
   
+
       
Bitumy
+
+
*
*
+
 
-
*
+
Boraks
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Brom ciekły
-
-
*
-
+
 
-
-
-
Brom opary
*
-
*
-
+
 
-
-
-
Bromek metylu
-
 
*
-
+
-
-
-
*
Bromian potasu
+
 
+
+
+
+
 
+
+
Butadien
+
 
*
-
+
*
*
*
*
Butan ciekły
+
+
*
*
+
 
+
+
+
Chlor ciekły
-
-
 
-
+
       
Chlor gazowy mokry
+
o
*
-
+
 
-
*
-
Chlor gazowy suchy
*
-
*
-
+
 
-
*
-
Chlorek allilu  
-
   
+
       
Chlorek amonowy (salmiak)
+
 
+
+
+
+
+
*
+
Chlorek amylu
*
-
*
*
+
 
-
-
-
Chlorek benzylu
-
 
-
*
+
-
-
-
*
Chlorek cynku
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek etylenu
-
-
*
-
+
-
-
*
-
Chlorek glinu (glinowy)
+
 
+
*
+
+
+
+
+
Chlorek magnezu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek metylenu
-
o
   
+
-
     
Chlorek metylu
-
o
*
-
+
-
-
-
*
Chlorek miedzi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek rtęci
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Chlorek sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek sulfurylu        
+
       
Chlorek tionylu
-
     
+
     
-
Chlorek wapnia (roztwór)
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek winylu    
*
-
+
 
-
-
-
Chlorek żelazawy
+
+
             
Chlorobenzen
-
o
-
-
-
-
-
-
*
Chlorobromoetan  
-
   
+
       
Chloroetanol    
*
-
+
 
-
*
*
Chloroform (trójchlorometan)
-
o
-
-
+
 
-
-
-
Chlorometylooctan
+
-
   
+
       
Chlorotena (trójchloroetan)
*
-
   
+
       
Cyjanek potasu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Cyjanek sodu  
-
+
+
+
+
+
+
+
Cykloheksan
+
*
-
-
+
+
-
-
*
Cykloheksanol
-
-
*
*
+
+
*
+
+
Cykloheksanon
o
-
*
-
+
-
-
-
*
Czterobromoetan
-
     
+
       
Czterochlorek węgla
*
o
-
-
+
-
-
-
-
Czterowodorofuran
o
 
*
*
+
-
-
-
*
Czterowodoronaftalen
-
 
-
*
+
 
-
-
*
Dekalina
+
 
-
*
+
 
-
-
*
Dekstryna
+
+
   
+
       
Dioksan
-
-
*
*
+
-
-
-
+
Dwuaminoetylen
*
-
   
+
       
Dwuchlorobenzen
o
o
*
-
+
 
-
-
*
Dwuchloroetylen
o
-
*
-
+
 
-
-
-
Dwuchlorooctan metylu
+
-
   
+
       
Dwuchromian potasu
+
*
+
*
+
*
+
+
+
Dwuetyloamina  
-
+
*
+
 
*
*
-
Dwuetyloformamid
-
-
   
+
       
Dwuetyloketon  
*
   
+
       
Dwuizobutyloketon
-
     
+
       
Dwumetyloamina
*
-
+
*
+
 
-
-
*
Dwusiarczek węgla
*
 
*
-
+
-
-
-
-
Dwutlenek siarki
+
-
+
*
+
-
*
*
*
Eter dwubutylowy
*
-
   
+
*
     
Eter dwuetylowy
-
+
*
-
+
-
*
-
-
Eter dwufenylowy  
*
   
+
-
     
Eter dwumetylowy
+
+
+
 
+
-
*
-
*
Eter etylowy
(dietylowy)
-
+
*
-
+
-
*
-
-
Eter naftowy
+
+
   
+
*
     
Fenol
*
*
*
*
+
-
*
*
-
Fluor (suchy)
*
     
-
-
     
Fluorek amonowy
+
 
+
 
+
+
 
+
+
Fluorek glinowy
+
 
+
*
+
+
+
+
+
Fluorek miedzi
+
 
+
*
+
   
+
+
Formaldehyd
+
*
+
*
+
 
*
*
+
Formamid
+
*
   
+
-
     
Fosforan amonowy (nawóz szt)
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Fosforan sodu
+
+
+
-
+
+
*
*
+
Fosforan trójbutylu/trójetylu
-
 
+
-
+
-
-
-
+
Fosforiak
+
     
+
       
Fosgen (ciekły)
-
     
+
       
Freon 11
+
     
+
+
     
Freon 113
+
     
+
       
Freon 12
+
     
+
+
     
Freon 22
+
     
+
       
Ftalan dwubutylowy
-
     
+
-
     
Ftalan dwumetylu
-
 
*
*
+
-
-
-
 
Ftalan dwuoktylu
-
     
+
       
Gaz rozweselający (tlenek azotu)
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Gaz ziemny
+
+
*
-
+
+
-
-
*
Gliceryna
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Glikol dwupropylenowy
-
-
+
*
+
 
+
+
+
Glikol etylenowy
*
 
+
+
+
+
+
+
+
Glikol propylenowy
+
 
+
+
+
+
*
+
+
Glukoza
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Heksan
+
+
-
-
+
+
+
+
*
Heksanol
+
-
*
*
+
 
+
*
+
Heptan
+
+
-
-
+
 
*
*
*
Jod (mokry)
+
-
   
+
       
Jod (suchy)
-
     
+
       
Jodoform        
+
       
Kamfora
-
-
   
+
       
Krezotyna
*
     
+
       
Krzemian sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Ksylen
-
o
-
-
+
-
-
-
*
Kwas arsenowy
*
 
+
+
+
-
+
+
+
Kwas azotowy (stężony)
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Kwas azotowy dymiący
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Kwas benzoesowy
+
-
+
-
+
+
-
-
+
Kwas borowy (borny)
+
+
+
+
+
+
-
+
+
Kwas bromowodorowy
+
-
+
*
+
 
+
+
+
Kwas chlorooctowy
+
-
*
*
+
 
+
+
+
Kwas chlorosulfonowy
*
-
*
-
+
 
-
-
-
Kwas chlorowy (10%)
+
-
+
-
+
-
+
+
+
Kwas chromowy (50%)
+
-
*
-
+
-
-
*
-
Kwas cyjanowy
+
     
+
       
Kwas cytrynowy
+
+
+
*
+
 
+
*
*
Kwas dwuchlorooctowy
*
-
   
+
       
Kwas fluorowodorowy (rozc.)
+
-
+
*
+
 
+
+
+
Kwas fosforowy
+
 
+
-
+
*
*
*
+
Kwas ftalowy        
+
       
Kwas glikolowy
+
     
+
       
Kwas jodowodorowy        
+
       
Kwas krzemowy
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Kwas maleinowy
+
 
+
 
+
+
-
-
+
Kwas masłowy
*
 
+
*
+
 
-
*
-
Kwas metylosiarkowy
+
     
+
       
Kwas mlekowy (stężony)
*
     
+
       
Kwas mrówkowy
*
o
   
+
-
     
Kwas nadchlorowy
+
 
+
-
+
 
+
+
+
Kwas octowy (100%)
*
-
+
*
+
-
-
*
-
Kwas oleinowy
+
+
*
-
+
-
-
-
*
Kwas palmitynowy
+
-
+
*
+
+
*
*
+
Kwas pikrynowy
*
 
+
*
+
*
*
*
+
Kwas propionowy
+
-
+
-
+
 
-
-
+
Kwas siarkowy (10%)
+
-
+
*
+
-
+
+
+
Kwas siarkowy (60%)
+
-
+
-
+
-
+
+
+
Kwas siarkowy (99%)
+
 
+
-
+
-
-
-
*
Kwas siarkowy dymiący
*
-
+
-
+
-
-
-
-
Kwas solny (stężony)
+
-
+
*
+
-
*
+
+
Kwas stearynowy
+
-
+
+
+
 
+
*
+
Kwas szczawiowy
+
 
+
*
+
 
*
*
+
Kwas taninowy
+
*
   
+
       
Kwas trójchlorooctowy    
*
-
+
 
-
-
+
Kwas węglowy
+
+
   
+
*
     
Kwas winowy
+
+
   
+
+
     
Kwasy tłuszczowe (pow. 6 C)
+
+
*
*
+
 
*
*
*
Lanolina
*
+
*
*
+
 
*
*
+
Masło
+
 
*
+
+
 
+
+
+
Mentol    
*
-
+
     
+
Metan
+
*
*
-
+
+
*
*
+
Metoksybutanol        
+
       
Metyloamina
*
 
+
-
+
-
+
+
+
Metyloetyloketon
-
-
   
+
       
Metyloglikol
+
     
+
       
Metyloizobutyloketon
-
-
   
+
       
Mleko
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Mocz
+
 
+
+
+
 
*
+
+
Mocznik
+
*
   
+
+
     
Morfina
*
     
+
       
Nadchloran potasu
+
 
+
*
+
-
     
Nadmaganian potasu (10%)
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Nadsiarczan potasu
+
+
+
-
+
-
 
+
+
Nadtlenek sodu    
+
*
+
 
*
*
+
Nafta
+
+
-
*
+
+
*
*
*
Naftalen
*
*
   
+
-
     
Napój alkoholowy
+
     
+
       
Nitrobenzen
-
o
+
-
+
-
-
-
*
Nitrogliceryna
*
 
-
-
+
   
+
+
Nitrometan
-
     
+
-
     
Nitrotoluen
o
     
+
       
Ocet
+
-
+
-
+
*
+
+
+
Octan amonowy
+
 
+
*
+
   
+
+
Octan amylu
-
-
   
+
       
Octan butylu
-
-
*
*
+
-
-
*
-
Octan celulozowy
+
+
+
+
+
     
+
Octan etylu
-
-
+
*
+
 
-
-
*
Octan izobutylu
*
     
+
       
Octan izopropylu
*
-
+
 
+
-
     
Octan metylu
-
-
+
-
+
-
*
-
*
Octan ołowiu
+
+
+
+
+
*
+
+
+
Octan potasu
+
-
+
-
+
 
*
-
+
Octan propylu
*
-
+
-
+
 
-
-
*
Octan sodu
*
 
+
-
+
*
*
*
+
Octan winylu
+
o
+
-
+
 
-
+
+
Oktan
+
+
-
-
+
 
-
-
+
Oktylokrezol        
+
       
Olej (lawendowy)
+
+
 
-
+
 
*
*
 
Olej (mineralny)
+
+
*
*
+
+
-
*
+
Olej (roślinny)/tłuszcze
+
+
*
*
+
+
+
+
+
Olej (rycynowy)
+
+
*
+
+
+
+
+
*
Olej (silikonowy)
+
 
+
*
+
+
*
+
+
Olej (terpentynowy)
+
*
   
+
*
     
Olej (transformatorowy)
+
 
-
-
+
+
*
-
*
Olej (wazelinowy)
+
     
+
       
Olej napędowy
+
 
*
*
+
 
-
*
+
Olej rycynowy
+
+
*
+
+
+
+
+
*
Ozon
+
+
+
+
+
 
*
+
+
Paliwo (używane w gosp. dom)
+
+
   
+
       
Perchloetylen
-
-
   
+
       
Pirydyna
-
o
*
-
+
-
-
*
+
Piwo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Podchloryn potasu
+
*
+
+
+
 
*
*
*
Podchloryn sodu
+
-
-
*
+
 
+
+
+
Podchloryn wapnia
+
*
+
*
+
-
+
+
+
Propan (ciekły)
+
+
+
-
+
 
+
*
+
Rezorcyna
+
+
   
+
       
Ropa naftowa
+
+
-
*
+
*
*
*
*
Rtęć
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Sebacynian dwubutylu
-
-
   
+
       
Siarczan amonowy (nawóz)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Siarczan potasowoglinowy
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Siarczan potasu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Siarczek amonowy
+
     
+
+
     
Siarczek sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Siarczyn sodu
+
     
+
       
Siarka
+
 
*
+
+
 
+
+
-
Siarkowodór
+
-
+
*
+
-
*
*
+
Smoła
+
 
-
*
+
-
*
-
+
Soki owocowe
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Styren  
-
-
 
+
-
     
Sześciofluoraceton        
+
       
Tiofen
-
     
+
       
Tlen
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Tlenek etylenu (20oC)
-
-
+
-
+
-
-
-
*
Tłuszcz (olej roślinny)
+
+
   
+
+
     
Toluen
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Trójchlorek fosforu  
-
   
+
-
     
Trójchloroetylen
-
 
*
-
+
-
-
-
-
Trójchlorofenol/Trójchloroben
o
     
+
       
Trójtlenek siarki
*
 
+
*
+
-
-
*
+
Trójtyloamina
*
-
   
+
       
Węglan amonowy
+
-
+
*
+
 
+
+
+
Węglan potasu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Węglan sodu
+
-
+
+
+
+
+
+
+
Węglan wapnia (kreda)
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Wino
+
 
+
+
+
+
*
+
+
Woda (morska)
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Woda (żródlana)
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Woda amoniakalna (30%)
+
-
   
+
       
Woda bromowa nasycona
*
-
*
-
+
-
-
*
-
Woda chlorowa
+
 
*
*
+
-
-
*
+
Woda Jawelle
+
-
+
*
+
 
*
*
*
Woda królewska
-
-
*
*
+
+
*
*
*
Woda nasycona dwutl. węgla
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Woda utleniona (30%)
+
     
+
       
Wodorosiarczan sodu
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Wodorosiarczyn sodu
+
     
+
       
Wodorosiarczyn wapnia
+
*
   
+
*
     
Wodorotlenek amonowy  
-
+
+
+
*
*
*
+
Wodorotlenek glinowy
+
+
   
+
       
Wodorotlenek magnezu  
+
+
+
+
+
+
+
+
Wodorotlenek potasu
+
-
+
-
+
*
+
+
+
Wodorotlenek sodu
+
*
+
 
+
*
-
-
-
Wodorotlenek wapnia
+
*
+
*
+
+
*
*
+
Wodorowęglan sodu
+
*
+
+
+
 
+
+
+
Wodór
+
 
+
-
+
+
+
+
+