O nas…

Jesteśmy producentem węży przemysłowych i przewodów technicznych z tworzyw sztucznych

mających zastosowanie w wentylacji i klimatyzacji, przetwórstwie drewna, przemyśle chemicznym i maszynowym, metalurgii, kopalnictwie i górnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu.